Jdi na obsah Jdi na menu
 


>zpět<

     Sídla našich předků 

Obrazek 

Tato sekce se bude zabývat bydlišti našich předků od nedávné historie až do dob dávno minulých.

 

Sídla předků (klikni na odkaz):

 

 

 

 

 

Prostřední Vydří 17 

>nahoru< 

Obrazek

chalupa Prostřední Vydří čp.17 (rok 2008)

 

Příchod Valenových do Prostředního Vydří

     Náš rod se usadil v Prostředním Vydří až koncem 19.století v chaloupce s číslem 17.(viz obrázek výše). Předtím sídlil rod Valenových zhruba od konce 18.století v nedaleké vsi Velký Pěčín.  Jejich sídlem bylo poměrně velké stavení, které mělo rovněž číslo popisné 17. Jaká to náhoda.

 

První obyvatelé chalupy z rodu Valenů

     Prvním obyvatelem chalupy v Prostředním Vydří byl Josef Valena-obuvník z V.Pěčína  (můj pradědeček), který se oženil s Marií Hrdličkovou v roce 1899. Narodil se v Ratiboři (u Jindřichova Hradce) a později bydlel ve Velkém Pěčíně. Jeho manželka Marie se v této chalupě  s číslem popisným 17 narodila. Byla dcerou domkaře Jana Hrdličky z Jersic a Marie roz.Dolníkové, jejíž rodina v této chalupě žila velmi dlouho.

 

Popis a historie chalupy

 

     Tato chalupa se nachází  při východním okraji obce. Je to vlastně první chalupa při vjezdu do Prostředního Vydří. Těsně u ní vede silnice směrem na Kostelní Vydří a také cesta do Zadního Vydří. Jedná se o stavbu menšího rozsahu, jejíž součástí je dvůr a hospodářská budova-stodola, která je spojena kamennou zíďkou, v níž jsou umístěna velká vstupní vrata umožňující přístup k zemědělské části obydlí.

 

 

 

 

 

Původně měla chalupa obdélníkový půdorys. V současnosti jde vlastně o červenou část střechy, která byla před několika lety rekonstruována a je dobře patrná z leteckého pohledu, ale také z fotky. Ve 30.letech minulého století byla tato část chalupy rozšířena o verandu. Dále k chalupě patřily pozemky o rozloze kolem 3 až 4 ha, na kterých hospodařil můj praděda Josef Valena. 

 

 

Podle posledních poznatků z matričních knih se jedná o velmi starou chalupu, jejíž stáří je prokazatelně více než 300 let(odhaduji možná i 4.století). Sídlil v ní dlouhou dobu rod Dolníků. Nejstarší zjištěný obyvatel této chalupy z matrik byl Jan Dolník, který se odhadem narodil kolem roku 1700. 

 

 Toto je nejstarší mapa Prostředního Vydří z let 1764-68 (mapa 1.voj.mapování ), na které je zachycena chalupa čp.17. To znamená, že zde tato chalupa stála již před téměř 250 lety. Ostatně to potvrzují i matriční knihy, kdy rod Dolníkových zde sídlí prokazatelně od počátku roku 1700.

Obrazek

 

chalupa č.17 v Prostředním Vydří- (1.vojenské mapování 1764-68)-detail

 

Důkaz, že zde chalupa stála již kolem roku 1838 poskytuje rovněž  historická mapa z II.vojenského mapování (viz obrázek).  

Obrazek  

chalupa č.17 v Prostředním Vydří- (2.vojenské mapování 1838)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

     Následující mapa císařských otisků stabil.katastru z roku 1835 zobrazuje velice podrobně půdorys a umístění původní chalupy čp.17, okolní cesty a pozemky včetně rybníků, polí či ostatních budov. Růžově jsou označeny objekty zděné a žlutou barvou dřevěné (různé hospodářské objekty-stodoly..apod.).

Obrazek

chalupa č.17 v Prostředním Vydří- (mapa stabilního katastru-1835)

            

 

 

Obyvatelé chalupy Prostřední Vydří čp.17-Josef a Marie Valenovi

ObrazekObrazek

Josef Valena-můj pradědeček       Marie Hrdličková-moje prababička

Měli celkem sedm dětí-4 dcery a 3 syny.Nejdříve se jim narodila dcera Marie roku 1900.O dva roky později se narodil jejich první syn Antonín, který se později stal knězem a převorem Karmelitánů.Roku 1904 přišla na svět druhá dcera Kristína,která zůstala jako jediná v rodné chalupě a provdala se za Bedřicha Prokopa.V roce 1906 se narodila třetí dcera Antonie, která se stala zdravotní sestrou, odstěhovala se do Prahy a zůstala svobodná. Za další tři léta se narodila poslední dcera Anna, která se roku 1932 provdala za Leopolda Marka a přestěhovala se do nedaleké vsi Vanov. Roku 1911 se narodil druhý syn, který dostal jméno po svém otci tedy Josef, ale zemřel nečekaně velmi mladý v nedožitých 19.letech. Posledním synem byl Ludvík, který se narodil v roce 1913. Později se stal váženým profesorem Gymnázia v Jihlavě. 

 

Letecké pohledy na chalupu (období 2002-08)

     Následující letecké snímky zachycují detailní pohledy na chalupu čp.17 její bezprostřední okolí. Snímky byly pořízeny od roku 2002 do r.2008.

První snímek letecké mapy zachycuje pohled na chalupu a okolí v roce 2002.  

Obrazek

letecký pohled na chalupu čp.17 (stav z roku 2002)  

 

Následující snímek pochází z roku 2005 a je již mnohem detailnější. Ze snímku je patrné, že původní část chalupy dostala novou střechu.

Obrazek

letecký pohled na chalupu čp.17 (stav z roku 2005)  

 

 

 

     Poslední nejnovější snímek z roku 2008 je mnohem kvalitnější než jeho předchůdci.

Obrazek

 

 

letecký pohled na chalupu čp.17 (stav z roku 2008)  

 


Velký Pěčín čp.17

>nahoru< 

Obrazek

Před tím,než se naše rodová větev přestěhovala do chalupy v Prostředním Vydří čp.17  sídlil náš rod v obci Velký Pěčín-konkrétně ve stavení Velký Pěčín čp.17. Zde se narodil roku 1846 můj prapradědeček Josef Wallena a dokonce i moje 3x prababička Anežka Walenová roku 1809.

 

 

 


Černíč čp.7

>nahoru< 

V tomto stavení  pravděpodobně sídlil rod Valenových před rokem 1800.  Další fotky  tohoto stavení jsou >zde<.

Jedná se o velmi rozlehlou usedlost s několika hospodářskými budovami. Z čelního pohledu na obytnou část je zřetelně vidět, jak utrpěla fasáda a okna v dobách komunistického režimu. Stáří této usedlosti je více než 400 let.

 

 

 

 

Obrazek

 

 

rozlehlé a velmi staré stavení Černíč čp. 7 

 


Kostelní Myslová čp.23

>nahoru< 

Obrazek

 rozlehlá usedlost Kostelní Myslová čp.23

Citace:

© 1st (2nd ) Military Survey, Section No. xy, Austrian State Archive/Military Archive, Vienna
© Laboratoř geoinformatiky Univerzita J.E. Purkyně -
http://www.geolab.cz
© Ministerstvo životního prostředí ČR - http://www.env.cz
  © PLANstudio, 2005-08
Copyright © 2006 Zeměměřický úřad Český úřad zeměměřický a katastrální