Jdi na obsah Jdi na menu
 


>zpět na obce< 

Kostelní Myslová

Obrazek

letecký snímek

 

Další odkazy:

  g

   

   

   

  Historie a popis obce

  z knihy Dačicko,Slavonicko,Telčsko

  Obec 4 km jihozápadně od Telče. Nejbližší železn.stanice Telč. Nadm.výška je 490 m. Pošta Telč, zdravotní a matriční obvod Telč, římskokat.farnost Kostelní Myslová, spravována z Telče. Malá obec s českým obyvatelstvem. V roce1850 měla 292 obyvatel. Katastr obce měl v roce 1900 výměru 512 ha. V současné době má 40 domů a 65 obyvatel. 

     Ves je poprvé uváděna v pramenech v r.1253, kdy markrabě Přemysl daroval patronát kostela v Myslové Obrazekpremonstrátskému klášteru v Jerouši(Geras) v Rakousích, který obsazoval zdejší faru ještě v 15.stol. Fara později zanikla a byla obnovena až v r.1785. Ve 14.stol. byla ves součástí šternberského zboží a majetkem pánů z Hradce. Ves náležela od r.1410 k telčskému statku, jehož součástí byla až do r.1849. Byla sídlem rychty, ke které patříly vsi Horní Myslová,Kostelní Myslová a Myslůvka, jakož i Prostřední a Zadní Vydří. Podle lánového rejstříku před třicetiletou válkou bylo v Kostelní Myslové 21 usedlostí, z toho zůstalo za války osazeno 20 a 1 zpustla, ta však byla do r.1671 opět osazena. Ve vsi byl 1 láník, 11 pololáníků, 2 čtvrtláníci a 6 domkařů s půdou, nový usedlýk byl pololáník.

     Dle Tereziánského katastru moravského bylo na rustikálu v Kostelní Myslové 693 měř.orné půdy, 6,3 měř.zahrad, 66,6 měř lad, 53,5 měř.pustin a 11,7 měř.pastvin.    Podle vceňovacího operátu žilo roku 1843 v Kostelní Myslové 301 obyvatel, z toho 153 mužů a 148 žen v 40 domech a 67 domácnostech. Z nich se živilo 21 zemědělstvím, 3 živnostmi, 3 obojím, vedle 40 nádeníků. Ve vsi byli 2 láníci se 40 jitry půdy, 8 třičtvrtěláníků se 30 až 35 jitry, 6 pololáníků s 24 až 30 jitry, 5 čtvrtláníků s 15 až 22 jitry a 11 domkařů bez půdy. Byly zde 3 mlýny s 12 až 40 jitry a fara s 93 jitry. Chovali se zde 4 koně,54 volů, 52 krav a 83 obyčejných ovcí. Prům.stav dobytka u větších usedlostí  byl 4 voli, 3 krávy, 2 kusi mladého dobytka, 2 ovce a 2 vepři. Desátky byly odváděny panství Telč a faře tamtéž. Z Kostelní Myslové se jezdilo na týdenní úterní trhy do Telče. Nebyl zde ani jeden dům pojištěný proti ohni. Z uvedených živností zde byli 3 mlynáři, 1 krejčí, 1 kovář a 1 výčepní pálenky.