Jdi na obsah Jdi na menu
 


>zpět na obce<

Nevcehle

Obrazek

letecká mapa

 

Další odkazy:

 

 

Historie a popis obce

z knihy Dačicko,Slavonicko,Telčsko

Obec 7 km severovýchodně od Telče. Nejbližší železn.stanice Sedlejov. Nadm.výška je 586 m. Pošta Urbanov, zdravotní a matriční obvod Telč, římskokat.farnost Urbanov. Obec s českým obyvatelstvem. V roce1850 měla 388 obyvatel  Katastr obce měl v roce 1900 výměru 784 ha. V současné době má 70 domů a 250 obyvatel. ObrazekVes je poprvé připomínána roku 1355, kdy Štěpán z Březnice prodal Urbanov, Nevcehle a Ořechov Bohuňkovi z Volfířova. S přídomkem z Nevcehle se ve 14.stol.psalo několik majitelů vsi z různých rodů. R.1390 se spolčili majetkem na Urbanov, Nevcehle a Ořechov Adam Kadalice, Hozek z Ustrašína a Jan z Hodic. Poté byla ves zastavena brněnskému židovi Lazaru Myšlovi a vyplacena roku 1392 k rukám bratřím Adamu Kadalici a Janu z Hodic. Roku 1415 je na vsi uváděn Mareš z Volfířova, který prodal roku 1437 ves Nevcehle slavonickému měšťanu Ondřejovi ze Slavíkovic, ale držel tu zboží i Jan z Martinic. Dále drželi ves vladykové z Nevcehle a Václav z Nevcehle zapsal roku 1480 ves Jetřichovi z Prostiboře, jehož manželkou byla Anna z Kostelce a Stonařova. Jan odkázal roku 1501 ves Janu Hlavatci, od jehož dědiců ji koupilo město Jihlava. V roce 1531 je uváděna ves u statku města Jihlavy, v roce 1560 za 425 kop byla přikoupena od města Jihlavy Zachariášem z Hradce na Telči k telčskému statku.Ze Slavatů tvořila Nevcehle samostatnou rychtu. Součástí telčského panství byla od roku 1849. Podle lánového rejsříku před třicetiletou válkou v Nevcehli 30 usedlostí, z toho zůstalo osazeno 28 a 2 zpustly. Do roku 1671 se podařilo znovu osadit 1 usedlost. Ve vsi bylo ze starých usedlých 5 láníků,  20 pololáníků  a 3 čtvrtláníci, nový usedlý byl láník.

Dle Tereziánského katastru moravského bylo na rustikálu v Nevcehli 762 měř.orné půdy, 13,7 měř.zahrad, 15,4 měř lad, 69,7 měř.pustin a 8,2 měř.pastvin. Podle vceňovacího operátu žilo roku 1843 v Nevcehli 272 obyvatel, z toho 138 mužů a 134 žen v 52 domech a 73 domácnostech. Z nich se živilo 29 zemědělstvím, 10 živnostmi, 1 obojím, vedle 33 nádeníků. Ve vsi byli 4 láníci s 50 až 60 jitry půdy, 13 pololáníků s 25 až 40 jitry, 12 čtvrtláníků s 15 až 20 jitry a 20 domkařů bez půdy. U 2 obecních domů bylo připsáno 160 jiter,mlýn měl 25 jiter. Chovali se zde 2 koně,106 volů, 70 krav a 102 obyčejných ovcí.Prům.stav dobytka u větších usedlostí  byl 4 voli, 3 krávy, 2 kusi mladého dobytka, 2 ovce a 2 vepři. Desátky se odváděli panství Telč a faře v Urbanově. Z Nevcehle se jezdilo na týdenní trhy do Telče. Byly zde 3 domy pojištěné proti ohni. Z uvedených živností zde byl 1 mlynář, 2 krejčí, 1 kovář, 2 ševci, 1 bednář a 1 výčepní piva a pálenky.

Pomník padlým z 1.svět.války

Obrazek