Jdi na obsah Jdi na menu
 


Základní pojmy při tvorbě rodokmenu

Rozrod podává přehled o genealogických vazbách všech členů rodu, počínaje zakladatelem rodu a rozčleněném do jednotlivých větví rodu. Je většinou zpracován na velké ploše (papíru), osobní údaje se omezují na stručné vyjádření rozsahu života, na uvedení manželek každého předka formou křestních jmen, rokem svatby, příp. číselným označením rodovým znakem.Rozrod zaznamenává všechny potomky pocházející z jednoho společného páru - zakladatele rodu. Jsou v něm uvedeni všichni muži a ženy, kteří mají pokrevní vztah k zakladateli rodu.Rozrod je vždy sestavou descendentní, tj. popis se ubírá směrem k následným, budoucím událostem, tj. potomkům.

Příbuzenství je vztah mezi dvěma osobami a to buď v přímé řadě ( v přímé linii), kdy jedna osoba přechází od druhé ( předkové tj. pokolení vzestupné - potomci tj. pokolení sestupné...děti, rodiče, prarodiče...), nebo v pobočné řadě ( v příčné linii) kdy dvě osoby pocházejí od společného předka (sourozenci, strýcové, tety se svými synovci, neteřemi, bratranci a sestřenicemi).

Vývod je druhem genealogického grafu, v němž jsou zachyceny předci po přeslici i po meči, kteří se v minulosti podíleli na zplození osoby, pro níž se tento vývod zpracovává. Je možné v něm zachytit genetické vlastnosti některých členů rodu (zdravotní, osobní apod.), sociální vývoj rodiny, vývoj profesionality v rodě (řemesla, zaměstnání), aj.Vývod má charakter ascendentní, tj. postupuje do minulosti. Vyhledává všechny rodičovské páry. (Pozn. : manželství v tomto případě není podmínkou).

Rodokmen Zatímco u rozrodu a vývodu převažuje obsahová stránka a přehledné uspořádání údajů, u rodokmenu klademe důraz na výtvarné provedení při zachování historické pravdy. Bývá nazýván stromem života, znázorňující hlavní kmen a jednotlivé větve. Mívá charakter descendentní a zdůrazňuje pouze mužské členy rodu v celém jeho rozsahu. Bývá vypracován jako rozrod jedné větve rodu kmenu, ze kterého vyrůstají jednotlivé větve, tj. pokolení. Hodnota rodokmenu je především v jeho grafickém provedení a zpracování. U jednotlivých členů bývá uvedena délka života. K rodokmenu přikládáme osobní listy rodin a stručné životopisy jednotlivců.